REKRYTOIJIEN KASVURYHMÄ 2018-2018

Mistä on kyse?

Rekrytoijien kasvuryhmä on ryhmämuotoista työnohjausta, jonka tavoitteena on tukea osallistujien ammatillista kehittymistä ja kasvamista rekrytoijina. Ryhmä tapaa Helgingissä kerran kuukaudessa, kaksi tuntia kerrallaan, ja ryhmätyöskentelyyn sitoudutaan vuodeksi kerrallaan (syyskuu 2018 - kesäkuu 2019).

Tarkoitus on aloittaa ryhmän toiminta syyskuussa 2018. Ryhmään otetaan kahdeksan rekrytoijana työskentelevää henkilöä eri organisaatioista. Samasta organisaatiosta ei oteta useampaa osallistujaa ryhmään, vaan kaikki osallistujat tulevat eri organisaatioista.

Mitä on ryhmämuotoinen työnohjaus?

Työnohjauksessa käsitellään työtilanteita ja työn käytäntöjä tarkoituksena oppia niistä ja vahvistaa rekrytoijan ammatti-identiteettiä. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa henkilön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään. Vaikka työnohjauksessa voidaan hyödyntää konsultatiivista otetta se ei ole konsultointia. Työnohjaus ei ole myöskään terapiaa vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia.

Mitä hyötyä ryhmämuotoisesta työnohjauksesta on?

Ryhmämuotoinen työnohjaus auttaa sinua tarkastelemaan rekrytointityötä ja itseäsi rekrytoijana uusista näkökulmista. Tämä mahdollistaa ammatillisen kasvun ja kehittymisen. Ryhmämuotoinen työnohjaus tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden oppia muiden samaa työtä tekevien henkilöiden pohdinnoista ja kokemuksista. Tässä mielessä ryhmämuotoinen työnohjaus tarjoaa myös sellaista ammatillista vertaistukea, jollaista henkilön omassa organisaatiossa ei välttämättä ole tarjolla.

Kenelle ryhmämuotoinen työnohjaus sopii?

Ryhmämuotoinen työnohjaus sopii henkilölle, joka kykenee ja haluaa tarkastella omaa työtään yhteistyössä muiden henkilöiden kanssa.

Ryhmän vetäjä haastattelee jokaisen osallistujan vielä ennen mukaan ottamista, ja varmistaa että henkilön tavoitteet ja henkilökohtaiset valmiudet ovat sellaisia, että ryhmään osallistuminen on sekä henkilön itsensä että muiden osallistujien kannalta järkevää.

Ohjaajan esittely

Ryhmän ohjaajana toimii kokenut rekrytointikouluttaja ja rekrytiimien johtaja Juho Toivola. Hänellä on kokemusta niin yritysten sisäisten rekrytointifunktioiden johtamisesta kuin ulkoisena rekrytointikonsulttina työskentelystä. Juho on pohjakoulutukseltaan psykologian maisteri, ja suorittaa parhaillaan kolmivuotista työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutusta (2016-2019). Lisää tietoa Juhosta löydät hänen nettisivuiltaan (www.juhotoivola.fi).

Hinnat ja ilmoittautuminen

Työnohjauksen hinta on 200€ / ohjauskerta (+ alv 24%), joka laskutetaan kuukausittain jokaisen ryhmätapaamisen jälkeen. Koska ohjaukseen ilmoittaudutaan ja sitoudutaan vuodeksi kerrallaan, niin ohjauskerrat laskutetaan vaikka niihin ei pääsisi osallistumaan. Yhteensä 10 ohjauskerrasta syntyy siis kustannuksia 2000€ per henkilö (+ alv 24%).

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä Juholle sähköpostia (juho@juhotoivola.fi) ja kertomalla että haluat mukaan rekrytoijien kasvuryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä toivon seuraavia tietoja:

Haastattelen jokaisen osallistujan vielä ennen mukaan ottamista, ja varmistan että henkilön tavoitteet ja henkilökohtaiset valmiudet ovat sellaisia, että ryhmään osallistuminen on sekä henkilön itsensä että muiden osallistujien kannalta järkevää. Haastattelu toteutetaan joko kasvokkain tai videovälitteisenä keskusteluna.

Ennen aloitusta teemme jokaisen kanssa kirjallisen työnohjaussopimuksen, jossa sovitaan työnohjaukseen sitoutumisesta.

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää rekrytoijien kasvuryhmästä, voit olla yhteydessä Juhoon (+358505066362, juho@juhotoivola.fi).