Sata toimivaa haastattelukysymystä työhaastatteluihin

Monet meistä pääsevät työssään pitämään työhaastatteluja. Jos kaipaat lisää hyviä kysymyksiä haastattelurunkoosi, niin tässä on sata toimivaksi testattua voimakysymystä, joilla saat keskustelua ohjailtua haluamaasi suuntaan. Itse kysyisin jokaisesta teemasta tai osa-alueesta 1-3 normaalissa haastattelussa. Tarkoitus ei siis ole kysyä kaikkia sataa kysymystä, eivätkä kaikki kysymykset sovi jokaiseen haastatteluun, joten valitse kysymyksesi viisaasti. Iloa haastatteluun!

Aloitus

 • “Miten sinulla menee?”
 • “Miltä tuntuu olla täällä tänään?”
 • “Mistä haluaisit aloittaa?”
 • “Miten haluaisit esitellä itsesi?”
 • “Mikä on ensimmäinen asia, jonka haluaisit tuoda esiin itsestäsi?”
 • “Mitä odotuksia sinulla on tälle keskustelulle?”
 • “Miksi olet täällä tänään?”
 • “Sinulla on viisi minuuttia aikaa tehdä ensivaikutelma – ole hyvä!”
 • “Miten haluaisit käyttää tämän käytettävissä olevan yhteisen ajan?”
 • “Ennen kuin aloitamme puhumaan sinusta, mitä haluaisit tietää minusta?”

 

Työkokemus ja ura

 • “Minkä asian ammattilainen sinä olet?”
 • “Mistä eri asioista oma ammatillinen profiilisi koostuu?”
 • “Mitä olisi tärkeää ymmärtää työkokemuksestasi?”
 • “Mitkä ovat olleet tärkeimmät opit tähänastisella työurallasi?”
 • “Millaisia tavoitteita tai suunnitelmia sinulla on työurallesi?”
 • “Miten ja mihin suuntaan haluaisit kehittyä ammattilaisena tulevaisuudessa?
 • “Mitä asioita odotat tapahtuvan omassa työelämässäsi seuraavan 10 vuoden aikana?”
 • “Minkälainen rooli työllä ja työnteolla on sinun elämässäsi?”

 

Hakeminen ja ehdokkaana oleminen

 • “Mikä sai sinut hakemaan tätä nimenomaista tehtävää?” (jos on hakenut)
 • “Mikä tässä mahdollisuudessa tuntuu eniten kiinnostavalta?”
 • “Mitkä asiat vielä mietityttävät tai herättävät huolta liittyen tähän mahdollisuuteen?”
 • “Mitä ajattelet tästä organisaatiosta?”
 • “Miten uskoisit vertautuvasi ja erottuvasi suhteessa muihin ehdokkaisiin?”
 • “Mitä haluaisit oppia tässä tehtävässä?”
 • “Minkälainen kokemus tämä rekrytointi on ollut tähän mennessä?”
 • “Minkälaisia töitä olet viime aikoina hakenut?”
 • “Miten tämä hakemasi työ eroaa nykyisestä (tai viimeisimmästä) työstäsi?”
 • “Mikä tekee sinusta hyvän ehdokkaan juuri tähän tehtävään?”

 

Motivaatio ja hyvä työvire

 • Minkälaisista työtehtävistä tai -tilanteista nautit yleensä eniten?”
 • “Mitä muuttaisit nykyisessä työssäsi jos saisit itse päättää?”
 • “Kerro tilanteesta, jossa tunsit itsesi todella motivoituneeksi työssäsi.”
 • “Jos joku haluaisi tappaa sinun työmotivaatiosi, niin miten se onnistuisi parhaiten?”
 • “Minkä asioiden pitää olla kunnossa, jotta sinusta saa 100% tehot irti työssä?”
 • “Mikä olisi motivoivin mahdollinen työelämän tilanne, jonka pystyt kuvittelemaan?”
 • “Mikä on sinun suurin haaveesi?”
 • “Jos sinulla olisi oma yritys, niin mitä se tekisi?”
 • “Minkälaisessa työympäristössä viihdyt parhaiten?”
 • “Mitkä asiat työpaikalla vaikuttavat siihen, voitko hyvin?”

 

Persoonallisuus ja työskentelytyyli

 • “Miten kuvailisit omaa työskentelytyyliäsi?”
 • “Mitkä luonteenpiirteesi ovat ulospäin kaikkein näkyvimpiä?”
 • “Kun saat palautetta muilta, niin mitä asioita tällöin yleensä mainitaan?”
 • “Miten kuvailisit itseäsi viidellä sanalla?”
 • “Minkälaisen ensivaikutelman ihmiset yleensä sinusta saavat?”
 • “Minkälaisiin asioihin kiinnität työssäsi eniten huomiota?”
 • “Minkälaisiin asioihin työaikasi yleensä kuluu?”
 • “Miten lähestyt työtäsi ja työtehtäviäsi?”
 • “Minkälainen maine sinulla on ammattipiireissä?”
 • “Mikä on kaikkein tärkein asia minkä olet oppinut omasta itsestäsi?”

 

Vahvuudet ja supervoimat

 • “Mitkä ovat suurimmat vahvuutesi työelämässä?”
 • “Jos olisit työelämän supersankari, niin mikä olisi supervoimasi?”
 • “Mihin nykyinen (tai viimeisin) esimiehesi on sinun toiminnassasi erityisen tyytyväinen?”
 • “Kun mietit parhaita saavutuksiasi työelämässä, niin mikä auttoi sinua onnistumaan?”
 • “Mikä on kaikkein näkyvin ja selkein vahvuutesi yksilönä?”
 • “Mikä asia sinun toiminnassasi on todella arvokasta mille tahansa työnantajalle?”
 • “Mikä on sellainen asia, joka on useimmille ihmisille vaikeaa, mutta sinulle helppoa?”
 • “Missä asiassa voisit toimia hyvänä esimerkkinä muille?”
 • “Mitä osaamista toisit mukanasi meidän organisaatioomme?”
 • “Mikä on suurin hyöty, jonka saamme siitä että palkkaamnme sinut?”

 

Kehitysalueet ja kompastuskivet

 • “Minkälaisissa tilanteissa sinun on kaikkein hankalinta onnistua?”
 • “Mikä on suurin haaste, joka vaikeuttaa menestymistäsi työelämässä?”
 • “Miten kompensoit vähemmän vahvoja osa-alueitasi?”
 • “Missä asioissa yleensä käännyt muiden puoleen tai pyydät apua?”
 • “Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, niin mikä se olisi?”
 • “Mikä on sellainen asia, joka on useimmille helppoa, mutta sinulle vaikeaa?”
 • “Minkälaisissa tilanteissa suurimmasta vahvuudestasi voisikin tulla ongelma?”
 • “Missä asioissa haluaisit kehittyä tai oppia paremmaksi?”
 • “Mikä on suurin rajoitteesi avoimena olevan tehtävän kannalta?”
 • “Jos lopettaisit tässä työssä vuoden kuluttua, niin mikä olisi todennäköisin syy siihen?”

 

Tiimidynamiikka ja sopivuus johtamistyyliin

 • “Minkälaisia ihmisiä haluat ympärillesi, jotta pärjäät ja viihdyt työssäsi?”
 • “Minkälaisten ihmisten kanssa sinun on kaikkein hankalinta tulla toimeen?”
 • “Minkälaiset ihmiset todennäköisimmin ärsyyntyvät sinusta?”
 • “Millainen olisi sinun näkökulmastasi paras mahdollinen tiimi?”
 • “Minkälaisen roolin yleensä otat ryhmissä tai ryhmätilanteissa?”
 • “Minkälainen esimies olisi sinulle paras mahdollinen?”
 • “Miten sinua kannattaa johtaa?”
 • “Mitä tarvitset esimieheltäsi voidaksesi hyvin ja pärjätäksesi työssäsi?”
 • “Minkälaisissa tilanteissa yleensä käännyt oman esimiehesi puoleen?”
 • “Kuka on ollut paras esimies työurallasi? Miksi?”

 

Odotukset ja käytännön asiat

 • “Mitä asioita olisi hyvä vielä käydä läpi tai tarkentaa?”
 • “Minkälaisen tarjouksen haluat, jotta todella harkitsisit täällä työskentelyä?”
 • “Onko sinulla kysymyksiä työhön liittyvistä käytännön asioista?”
 • “Mitä asioita sinun pitää vielä selvittää ennen kuin voit tehdä omalta osaltasi päätöksen?”
 • “Minkälainen palkkaus- ja kompensaatiomalli olisi sinulle mieluisin?”
 • “Mitä asioita nykyisestä työstäsi haluaisit säilyttää myös täällä?”
 • “Mitkä ovat päätöksentekosi kannalta olennaiset kynnyskysymykset tai kipupisteet?”
 • “Mistä asioista tarvitsisit vielä lisää tietoa?”
 • “Onko jotain sellaista, josta meidän pitäisi vielä neuvotella tarkemmin?”
 • “Milloin voisit aloittaa täällä työskentelyn?”

 

Lopetus

 • “Oliko tämä keskustelu odotustesi mukainen?”
 • “Oletko vielä kiinnostunut tästä tehtävästä ja meillä työskentelystä?”
 • “Onko vielä jotain muuta, mistä olisi tänään hyvä keskustella?”
 • “Haluatko vielä lisätä tai alleviivata jotain aiempaan keskusteluumme liityen?”
 • “Minkälaisen yhteenvedon tekisit tästä keskustelusta tänään?”
 • “Mitä haluaisit sanoa nyt keskustelun lopuksi?”
 • “Miten haluaisit jatkaa tätä keskustelua myöhemmin?”
 • “Minkälainen olo sinulla on nyt tämän keskustelun jälkeen?”
 • “Minkälaista palautetta haluaisit antaa tästä keskustelusta?”
 • “Milloin haluat että jatkamme keskustelua seuraavan kerran?”