Koulutukset

Koulutuksiani pidetään yleisesti paitsi hyödyllisinä, niin myös hauskoina. Koulutukseni pohjautuvat tieteelliseen tutkittuun tietoon, tosielämän esimerkkeihin eri organisaatioista ja koulutuksen aikana tehtäviin käytännön harjoituksiin aiheen parissa.

”Uskon että oppimista tehostaa se, että koulutuksissa on mahdollisuus nauraa ja viihtyä.”

Haastattelukoulutus

Kesto: 4 h (puoli päivää) Hinta: 2500€ (+alv 24%)

Tämä koulutus sopii hyvin esimerkiksi osaksi organisaation esihenkilökoulutusta. Koulutus on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käymme läpi haastattelun rakennetta ja erilaisia haastattelutyyppejä. Toisessa osassa keskitymme ehdokkaiden arviointiin ja vertailuun, ja kolmas osa käsittelee ehdokaskokemusta.

Lisätietoja koulutuksesta

OSA 1: HAASTATTELUN RAKENNE JA TYYPPI– Eri haastattelutyypit: mitä ne ovat ja mihin käyttötarkoituksiin ne sopivat?– Haastattelurungot ja muistiinpanojen tekeminen haastattelun aikana– Haastattelukysymykset: mitä haastattelussa saa ja kannattaa kysyä?– Harjoitus: Uuden haastattelurungon rakentaminen omaan käyttöönOSA 2: EHDOKKAIDEN ARVIOINTI JA VERTAILU– Rekrytoinnin kriteerit ja ehdokasarvioinnin suhteuttaminen niihin– Kompetenssipohjainen haastatteleminen ja kompetenssien arviointi– Arvioinnin tyypilliset virhelähteet haastattelussa ja niiden huomioiminen– Harjoitus: arviointiapuvälineen rakentaminen yhden kompetenssin arviointiinOSA 3: HAASTATTELU VUOROVAIKUTUSTILANTEENA JA HYVÄ EHDOKASKOKEMUS– Ehdokaskokemuksen merkitys: miksi työnhakijaa kannattaa kohdella kuin ihmistä?– SCARF-malli hyvän vuorovaikutuksen perustana: mitkä asiat pitää laittaa kuntoon?– Hankalat tilanteet työhaastatteluissa ja niistä selviäminen– Harjoitus: SCARF-mallin soveltaminen omaan tekemiseen

PYYDÄ TARJOUS

Suorahakukoulutus

Kesto: 4 h (puoli päivää) Hinta: 2500€ (+alv 24%)

Yhä useammassa rekrytoinnissa joudutaan nykyään turvautumaan ehdokkaiden kartoitukseen ja kontaktointiin hakemusten odottelemisen sijaan. Tässä koulutuksessa käymme läpi suorahaun kolme olennaisinta asiaa: kartoitussuunnitelman tekemisen, ehdokkaiden etsimiseen ja löytämisen, sekä ehdokkaiden myynnillisen kontaktoinnin. Toimialasta ja tehtävätasosta riippuen koulutus saattaa sisältää myös LinkedInin tehokäytön harjoittelua.

Lisätietoja koulutuksesta

OSA 1: Kartoitussuunnitelma hyvän suorahaun lähtökohtana: ei pelkkää roiskintaa− Työanalyysi ja organisaation tarpeiden tunnistaminen− Tehtävän kannalta olennaisten ominaisuuksien listaaminen− Kohdeorganisaatiot ja roolit− Harjoitus: Kartoitussuunnitelman tekeminenOSA 2: Ehdokkaiden etsiminen ja löytäminen− Eri tietolähteet ehdokkaiden tunnistamisessa− LinkedIn ehdokastiedon lähteenä: näin käytät hakuutoimintoa fiksusti− Sosiaaliset tietolähteet ehdokastiedon keräämisessä: varsinainen kultakaivos!− Harjoitus: kiinnostavien ehdokkaiden etsiminen ja listaaminenOSA 3: Henkilöiden kontaktointi− Mistä löydän yhteystiedot ja mitä kanavaa pitkin kannattaa olla yhteydessä?− Miten herätän kiinnostukseen: myynnllisyys kontaktoinnissa− Yhteyksien ylläpitäminen: älä jätä kaikkea ensikontaktin varaan− Harjoitus: kiinnostavien ehdokkaiden kontaktointi

PYYDÄ TARJOUS

Strateginen Employer Branding -koulutus

Kesto: 8 h (koko päivän) Hinta: 4000€ (+alv 24%)

Tämä koulutus sopii hyvin tilanteeseen, jossa organisaatiossa ollaan käynnistämässä systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa työnantajabrändityötä. Vastaavasti koulutus sopii hyvin myös tilanteeseen, jossa olemassa olevaan työnantajabrändistrategiaan halutaan tehdä kokonaisvaltainen päivitys. Strategisten linjanvetojen lisäksi käymme koulutuksessa läpi ison määrän käytännön vinkkejä tulokselliseen ja toimivaan työnantajabrändäykseen.

Lisätietoja koulutuksesta

OSA 1: Kohderyhmäymmärrys strategisen työnantajamielikuvatyön pohjana– Keitä me tarvitsemme menestyäksemme?– Mitä nuo ihmiset arvostavat? Missä he ovat nyt?– Keiden kanssa kilpailemme samojen ihmisten huomiosta?– Millä muut tuota huomiota tavoittelevat?OSA 2: Työnantajamaineen selvittäminen ja mittaaminen– Ulkoiset maine- ja mielikuvatutkimukset: millaisia tutkimuksia markkinoilla on tarjolla?– Sisäiset työntekijätutkimukset: miten tämä kannattaa käytännössä toteuttaa?OSA 3: Työnantajan arvolupaus (Employer Value Proposition, EVP)– Erottuvuus, uskottavuus, kiinnostavuus, kestävyys ja sisäinen totuus– Tavoitteellinen kehittyminen ja muutokset kohti parempaa– Arvolupauksen kärki, tukielementit ja käytännön aktiviteetitOSA 4: Työnantajamielikuvatyön neljä kivijalkaa

Kivijalka 1: sisäinen työnantajamielikuva ja kulttuurin johtaminenKivijalka 2: kumppanuudet ja verkostotKivijalka 3: työnantajamarkkinointi ja -viestintäKivijalka 4: ehdokaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen

PYYDÄ TARJOUS

Ota yhteyttä!
Suunnitellaan yhdessä tarpeisiisi
sopiva koulutuspäivä tai työpaja!

Pyydä yhteydenottoa