Kehity haastattelijana!

Tule mukaan yhden päivän tehokoulutukseen, joka on suunniteltu rekrytyoinnin ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä haastattelijoina.

Tämä koulutus sopii rekrytoinnin ammattilaisille, joilla on jo kokemusta rekrytointiin liittyvästä haastattelemisesta, mutta haluavat syventää ja monipuolistaa omia taitojaan haastattelijana.

Syvennä haastatteluosaamistasi uudelle tasolle!

Paikka ja aika

 

Koulutus pidetään verkkokoulutuksena perjantaina 14.6.2024 klo 9-16.

 

Koulutuksen käytännön toteutus

 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena pienryhmässä, jotta kaikki saavat riittävän määrän yksilöllistä ohjausta. Osallistujia koulutukseen otetaan maksimissaan kymmenen.

Koulutuksessa ei enää kerrata perusasioita rekrytointiin tai haastattelemiseen liittyen, vaan lähdetään heti syventämään ja laajentamaan näkökulmia.

 

Kouluttaja

 

Kouluttajana toimii työ- ja organisaatiopsykologi Juho Toivola, joka on Suomen tunnetuimpia rekrytointialan täydennys- ja jatkokouluttajia. Hän on työskennellyt rekrytointien parissa vuodesta 2008 ja kouluttanut satoja rekrytoijia työhönsä. Tällä hetkellä Juho toimii henkilöarviointiyritys Asselmointi Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

 

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

 

8:30 Linjat auki – tervetuloa verkostoitumaan

 

9:00 Koulutuksen aloitus: esittäytyminen ja tavoitteet

 

9:15 Haastattelutyypit ja haastattelun rakenne

 

 • Haastattelutyypit ja niiden erot (muodikkuus, tieteellisyys, jne)
 • Miten paljon ja miltä osin haastattelua voi valmistella etukäteen?
 • Haastattelijan osaamistason vaikutus haastattelumahdollisuuksiin
 • Erityistekijöiden huomiointi (etäyhteys, vieras kieli, jne)

 

10:30 Pieni tauko

 

10:45 Opi kysymään parempia kysymyksiä

 

 • Tietotarpeet haastattelukysymysten taustalla: mitä olet selvittämässä?
 • Hypoteesien muodostaminen ja validointi haastattelemalla
 • Aina voi kysyä paremmin: miten välttyä liialliselta rutinoitumiselta?
 • Hyvän ja huonon kysymyksen tunnusmerkkejä

 

12:00 Lounastauko

 

13:00 Ehdokkaan arviointi haastattelun pohjalta

 

 • Haastateltavan elekielen ja olemuksen havainnointi: mitä siitä voi päätellä?
 • Vastausten totuudenmukaisuuden arviointi: voiko valehtelun tunnistaa?
 • Intuition merkitys ehdokkaan arvioinnissa: miten sitä voi hyödyntää?
 • Ankkurit ja indikaattorit ehdokasarvioinnin apuvälineinä

 

14:15 Pieni tauko

 

14:30 Tunnelman johtaminen ja hyvä haastattelukokemus

 

 • Hyvän haastattelukokemuksen pilarit: mistä se koostuu?
 • Miten tunnelmaa johdetaan niin että se pysyy toivotunlaisena?
 • Hankalista ja kiusallisista tilanteista selviäminen: miten se onnistuu?
 • Positiivinen tunnemuisto kantaa vuosien päähän: jätä sellainen!

 

15:45 Yhteenveto päivän teemoista ja koulutuksen päättäminen

 

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

 

Voit ilmoittautua koulutukseen täyttämällä oheisen ilmoittautumislomakkeen. Kurssiosallistuminen peruminen onnistuu maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään (14.5.2024) asti. Tämänkin jälkeen osallistumisen voi siirtää toiseen koulutuspäivään tai toiselle osallistujalle.

 

 

 

Hinta ja maksuehto

 

Koulutuksen hinta on 500€ (+alv 24%). Laskut lähetetään viimeisen ilmoittautumispäivän (14.5.2024) jälkeen antamillasi maksutiedoilla. Maksuehto on 14 päivää netto.

 

Hintaan sisältyy koulutuspäivän lisäksi oheismateriaalit ja tallenne koulutuksesta omaa käyttöä varten.

Ilmoittaudu mukaan