Henkilöarviointi tutuksi

Tule mukaan yhden päivän tehokoulutukseen, joka on suunniteltu henkilöarviointityöstä kiinnostuneille, muiden sovellusalojen psykologeille.

Tämä koulutus sopii psykologeille, jotka ovat tehneet aiemmin työtä muilla psykologian sovellusaloilla, mutta ovat kiinnostuneita jatkossa toimimaan työelämän henkilöarviointien parissa joko pää- tai sivutoimisesti.

Henkilöarviointityön sisältö ja markkinalogiikka kerralla haltuun!

Paikka ja aika

 

Koulutus pidetään verkkokoulutuksena perjantaina 6.9.2024 klo 9-16.

 

Koulutuksen käytännön toteutus

 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena pienryhmässä, jotta kaikki saavat riittävän määrän yksilöllistä ohjausta. Osallistujia koulutukseen otetaan maksimissaan kymmenen.

 

Koulutuksessa keskitytään niihin asioihin, jotka ovat työelämän henkilöarviointityössä erityisiä verrattuna psykologin työhön muilla sovellusaloilla.

 

Kouluttaja

 

Kouluttajana toimii työ- ja organisaatiopsykologi Juho Toivola, joka on Suomen tunnetuimpia rekrytointialan täydennys- ja jatkokouluttajia. Hän on työskennellyt henkilöarviointien parissa vuodesta 2008, sekä toiminut kymmenien henkilöarviointipsykologien kouluttajana ja työnohjaana. Tällä hetkellä Juho toimii henkilöarviointiyritys Asselmointi Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

 

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

 

8:30 Linjat auki – tervetuloa verkostoitumaan

 

9:00 Koulutuksen aloitus: esittäytyminen ja tavoitteet

 

9:15 Puolet henkilöarvioinnista on tehtävän ymmärtämistä

 

– Työanalyysin tekeminen
– Tavoitekompetenssien määrittäminen
– Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen
– Asiakkaan toiveiden ja arvioinnin tavoitteiden selvittäminen ennen arviointia

 

10:30 Pieni tauko

 

10:45 Monimenetelmäinen henkilöarviointi käytännössä

 

– Strukturoitu, kompetenssipohjainen haastattelu
– Psykologiset testit (kyky-, taito-, persoonallisuus- ja motivaatiotestit)
– Työsimulaatiot ja -näytteet osana henkilöarviointia
– Eri menetelmien painoarvo kokonaisarviota muodostaessa

 

12:00 Lounastauko

 

13:00 Raportointi, lausunnointi ja palautteen antaminen

 

– Asiakkaalle kirjoitettava kirjallinen henkilöarviointilausunto
– Palautekeskustelu asiakkaan kanssa: miten valmistautua ja mihin keskittyä?
– Ehdokkaan saama palaute henkilöarvioinnissa: mitä ja missä kohtaa?
– Useamman ehdokkaan vertailu toisiinsa: miten kannattaa toteuttaa?

 

14:15 Pieni tauko

 

14:30 Yleisemmin työelämän henkilöarvioinneista Suomessa

 

– Henkilöarviointimarkkina Suomessa: eri palveluntarjoajat ja asiakasryhmät
– Henkilöarviointeja koskeva lainsäädäntö ja muut ohjaavat periaatteet
– Miten henkilöarviointeja pääsee tekemään ilman aiempaa kokemusta
– Miten psykologin rooli eroaa muiden sovellusalojen psykologin työstä

 

15:45 Yhteenveto päivän teemoista ja koulutuksen päättäminen

 

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

 

Voit ilmoittautua koulutukseen täyttämällä oheisen ilmoittautumislomakkeen 6.8.2024 mennessä. Osallistumisen voi perua kuluitta samaan päivämäärään asti.

 

Tämän jälkeen osallistumista ei voi enää perua, mutta tilalle voi lähettää toisen osallistujan, tai osallistumista voi siirtää vastaavaan, myöhempään koulutukseen.

 

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään viisi. Koulutukseen otetaan maksimissaan kymmenen osallistujaa hyvän keskusteluyhteyden varmistamiseksi.

 

Kurssille otetaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli osallistujien maksimäärä tulee täyteen ennen viimeistä ilmoittautumispäivää – suljetaan ilmoittautuminen etuajassa.

 

Hinta ja maksuehto

 

Koulutuksen hinta on 500€ (+alv 24%). Laskut lähetetään noin kuukautta ennen koulutusta ja maksuehto on 14 päivää netto.

 

Hintaan sisältyy koulutuksen ja materiaalien lisäksi vapaa konsultaatio henkilöarvioinnin aloittamisesta koulutusta seuraavan 12kk ajan.

Ilmoittaudu mukaan