Mitä ihmettä on sisäinen työnantajamielikuvatyö?

Lyhyesti määriteltynä sisäinen työnantajamielikuva on kaikkea sellaista tavoitteellista tekemistä, jonka tavoitteena on muokata organisaation nykyisten työntekijöiden käsitystä omasta työpaikastaan ja työnantajastaan.

Kuten ulkoisen työnantajamielikuvatyön kohdalla, on hyvä ymmärtää että tässäkin tapauksessa työskennellään mielikuvien tasolla, sillä työntekijöillä on vain omaan kokemuspiiriinsä liittyvää tietoa, jota he arvioivat suhteessa omiin arvostuksiinsa. Toki voidaan myös ajatella että yrityksen nykyisillä työntekijöillä on todenmukaisempi kuva organisaatiokulttuurista, jolloin sisäistä työnantajamielikuvaa voidaan tietyllä tapaa pitää ulkoista työnantajamielikuvaa tarkempana.

Tässä kirjoituksessa nostan esille neljä tyypillistä, sisäisen työnantajamielikuvatyön muotoa:

1. Vahvempi viestintä kulttuurisista vahvuuksista

Aina välillä on hyvä muistuttaa työntekijöitä organisaation kulttuurisista vahvuuksista eli niistä asioista, jotka erityisesti tekevät organisaatiosta hyvän työpaikan. Etenkin pitkään samassa talossa viihtyneet työntekijät saattavat usein alkaa pitää varsin erinomaisiakin asioita itsestäänselvyyksinä. Tällöin on hyvä tuoda esiin sitä, että tässä asiassa juuri tämä työpaikka on erinomaisen vahvoilla. Tavoitteena on usein lisätä ylpeyden kokemista ja tyytyväisyyden ilmaisua näistä asioista.

2. Työntekijöille tärkeiden asioiden näkyvä parantaminen

Kun työntekijäymmärrystä kerrytetään, niin usein organisaatioista löytyy myös niitä asioita, jotka olisivat työntekijöille tärkeitä, mutta jotka eivät ole vielä kovin hyvällä tolalla. Näistä asioista luodaan monesti “muutosmatkoja” eli lähdetään viestimään sitä että on tunnistettu kehittämisen kohde, ja kutsutaan työntekijöitä mukaan parantamaan organisaation kulttuuria tältä osin. Parhaimmillaan tällaiselle muutosmatkalle lähteminen voi olla myös ulkoista työnantajamielikuvaa parantava teko.

3. Olennaisen kiteyttäminen ja ylimääräisestä luopuminen

Etenkin isompiin ja vakiintuneempiin organisaatioihin voi vuosien mittaan kertyä paljon sellaisia toimintamalleja ja esimerkiksi työntekijöille suunnattuja palveluita, joiden merkitys työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kannalta on isossa kuvassa varsin olematon. Näiden, hiljalleen merkityksettömäksi muuttuneiden asioiden tunnistaminen ja määrätietoinen poistaminen olennaisempien asioiden kirkastamiseksi on usein sisäistä työnantajamielikuvatyötä parhaimmillaan. Organisaation ei ole tarkoitus tarjota työntekijöilleen kaikkea mahdollista vaan ainoastaan oleellisia ja merkityksellisiä asioita.

4. Organisaation sisäinen kohderyhmäymmärrys

Osa sisäisen työnantajamielikuvatyön johtamista on myös sen tunnistaminen, että organisaation sisällä on monenlaisia eri ammattiryhmiä, joilla voi olla hyvin erilaisia arvostuksia työpaikkaan liittyen, ja työnantajakuva voi olla eri ammateissa hyvin erilainen. Toiselle porukalle sama työpaikka voi olla yksi parhaista, kun taas toiset näkevät sen yhtenä huonoimmista – työtehtävistä riippuen. Näiden erilaisten sisäisten kohderyhmien määrittäminen ja ymmärtäminen on välttämätön edellytys sille, että eri kohderyhmille saadaan kohdennettua oikeanlaisia toimenpiteitä ja oikeanlaista viestintää.

Lataa työnantaja mielikuvatyön opassarjan ensimmäinen osa.