Henkilöarvioinnin jatkokurssi

Tule mukaan kahden päivän tehokoulutukseen, jossa käsitellään monipuolisesti johtaja-arviointia sekä henkilöarvioijana kehittymisen eri osa-alueita

Tämä koulutus kaikille ammattilaisille, jotka ovat jo tehneet henkilöarviointia jonkin verran, mutta haluavat syventävää ja kehittää osaamistaan henkilöarviointeihin liittyen.

Kehitä itseäsi johtaja-arvioinnissa ja henkilöarvioinnin ammattilaisena!

Paikka ja aika

 

Koulutus pidetään verkkokoulutuksena torstaina 3.10.2024 klo 9-16 ja perjantaina 4.10.2024 klo 9-16.

 

Koulutuksen käytännön toteutus

 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena pienryhmässä, jotta kaikki saavat riittävän määrän yksilöllistä ohjausta. Osallistujia koulutukseen otetaan maksimissaan kymmenen.

 

Koulutuksessa keskitytään kahteen asiakokonaisuuteen. Ensimmäisen koulutuspäivän aikana syvennymme johtaja-arviointiin ja sen eri osa-alueisiin. Toisen koulutuspäivän aikana käsittelemme henkilöarvioijana kehittymistä eri näkökulmista.

 

Kouluttaja

 

Kouluttajana toimii työ- ja organisaatiopsykologi Juho Toivola, joka on Suomen tunnetuimpia rekrytointialan täydennys- ja jatkokouluttajia. Hän on työskennellyt henkilöarviointien parissa vuodesta 2008, sekä toiminut kymmenien henkilöarviointipsykologien kouluttajana ja työnohjaana. Tällä hetkellä Juho toimii henkilöarviointiyritys Asselmointi Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

 

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

 

Torstai 3.10.2024 – Johtaja-arvioinnit

 

8:30 Linjat auki – tervetuloa verkostoitumaan

 

9:00 Koulutuksen aloitus: esittäytyminen ja tavoitteet

 

9:15 Liiketoimintaosaaminen henkilöarvioinnissa

 

– Strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden huomiointi työanalyysissä
– Taloudelliset tunnusluvut ja niistä puhuminen johtaja-arvioinneissa
– Millaista johtajaa haetaan: ratkaisevatko tulokset vai toimintatyyli?
– Liiketoimintaosaaminen ja arviointikonsultin uskottavuus

 

10:30 Pieni tauko

 

10:45 Johtamisen ulottuvuudet ja niiden arviointi

 

– Ihmisten johtaminen ja henkilöstöjohtaminen
– Toiminnan ja operaatioiden johtaminen
– Strateginen johtaminen ja muutosjohtaminen
– Erilaisia tapoja jakaa johtaminen arvioitaviin osa-alueisiin

 

12:00 Lounastauko

 

13:00 Johtajan itsetuntemus ja henkilökohtainen kypsyys

 

– Reflektiokyky ja sen kehittyneisyyden arviointi
– Persoonallisuuden pimeä puoli ja sen tunnistaminen
– Kyky kerätä ja vastaanottaa palautetta sekä kehittää toimintaansa sen pohjalta
– Tunneälyn eri osa-alueet ja niiden arviointi

 

14:15 Pieni tauko

 

14:30 Johtamistyylin ja sen sopivuuden arviointi

 

– Mistä tietää millainen johtamistyyli sopii mihinkin rooliin?
– Tilannejohtamisen eri tyylit ja niiden sopivuuden arviointi suhteessa tehtävään
– Kyky sopeuttaa johtamistyyliä kulloiseenkin tilanteeseen
– Johtajan arkkityypit ja niiden hyödyllisyys johtaja-arvioinneissa

 

15:45 Yhteenveto päivän teemoista

 

16:00 Koulutuspäivä päättyy

 

Perjantai 4.10.2024 – Henkilöarvioijana kehittyminen

 

8:30 Linjat auki – tervetuloa verkostoitumaan

 

9:00 Toisen päivän aloitus: kertaus ja tavoitteet toiselle päivälle

 

9:15 Eri henkilöarviointimenetelmät ja inkrementaalinen validiteetti

 

– Montako eri henkilöarviointimenetelmää on järkevää käyttää?
– Mitkä arviointimenetelmät auttavat tuomaan eniten uutta tietoa?
– Tehokas henkilöarviointi: lisää tehoja irti ehdokkaan käyttämästä ajasta
– Modernit arviointimenetelmät: mikä on 2020-luvun henkilöarviointia?

 

10:30 Pieni tauko

 

10:45 Henkilöarvioinnit kansainvälisissä rekrytoinneissa

 

– Kulttuurien väliset erot ja niiden huomiointi osana henkilöarviointia
– Muuttaminen työn perässä toiseen maahan: mitä kannattaa huomioida?
– Arviointi toisessa maassa sijaitsevaan tehtävään: mitä kannattaa huomioida?
– Arvioinnissa käytettävän kielen merkitys ehdokkaasta syntyvään vaikutelmaan

 

12:00 Lounastauko

 

13:00 Henkilöarvioinnin moraali ja etiikka

 

– Lainsäädännön ja hyvän ammattikäytännön noudattaminen
– Harmaan alueen toiminta ja eettiset pulmatilanteet: yleisimmät haasteet
– Asiakkaan selvityspyynnöt: mihin asioihin voi ottaa kantaa ja mihin taas ei?
– Henkilöarvioinnin tilastollinen epävarmuus ja sen kanssa eläminen

 

14:15 Pieni tauko

 

14:30 Henkilöarviointitaidokkuuden kehittäminen

 

– Puutteellisen tiedon varassa konsultointi: miten siinä kehittyy?
– Mekanistinen lähestymistapa vai intuition kehittäminen: koulukuntaerot
– Asiakkaiden ja kollegoiden ajattelun rohkeampi haastaminen
– Omien vahvuuksien parempi tunnistaminen ja hyödyntäminen arviointityössä

 

15:45 Yhteenveto koulutuksen teemoista ja koulutuksen päättäminen

 

16:00 Koulutus päättyy

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

 

Voit ilmoittautua koulutukseen täyttämällä oheisen ilmoittautumislomakkeen 3.9.2024 mennessä. Osallistumisen voi perua kuluitta samaan päivämäärään asti.

 

Tämän jälkeen osallistumista ei voi enää perua, mutta tilalle voi lähettää toisen osallistujan, tai osallistumista voi siirtää vastaavaan, myöhempään koulutukseen.

 

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään viisi. Koulutukseen otetaan maksimissaan kymmenen osallistujaa hyvän keskusteluyhteyden varmistamiseksi.

 

Kurssille otetaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli osallistujien maksimäärä tulee täyteen ennen viimeistä ilmoittautumispäivää – suljetaan ilmoittautuminen etuajassa.

 

Hinta ja maksuehto

 

Koulutuksen hinta on 1000€ (+alv 24%). Laskut lähetetään noin kuukautta ennen koulutusta ja maksuehto on 14 päivää netto.

 

Hintaan sisältyy koulutupäivien lisäksi materiaalipaketti ja tallenne koulutuksesta.

Ilmoittaudu mukaan